Berichten‎ > ‎

Lenteoverleg 2015

Geplaatst 27 jan 2015 08:45 door Enno Dijkema   [ 8 okt 2015 07:24 bijgewerkt ]
Samen voor Europa - samen voor Nederland
Aan het begin van dit jaar zijn we getuige geweest van schokkende gebeurtenissen die schudden aan de grondslag van onze Europese beschaving. Belangrijke waarden als de vrijheid van meningsuiting worden van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Welk antwoord wordt er van mij en ons als christen verwacht? Wat stellen we er tegenover en welke waarden zijn nog meer in het geding? Laten we ons bevangen door angst en gevoelens van vijandschap of werken we juist aan een veel breder waardencomplex van broederschap, vrede en gerechtigheid?

Na 10 jaar van activiteiten, gezamenlijk en individueel per aangesloten organisatie, treedt de Nederlandse stuurgroep op 26 maart 2015 in gesprek met haar bredere achterban en partners binnen kerk en samenleving om zich opnieuw te oriënteren op haar toekomstige activiteiten. Ideeën worden ontwikkeld over inzet van de christelijke organisaties voor de noden van deze tijd en over mogelijke samenwerkingsvormen.

Onder de naam 'Samen voor Europa' (Together for Europe, Mit Einander für Europa…) werken sinds 2004 meer dan 200 zelfstandige christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau samen. Tot deze groeperingen behoren protestante, katholieke, orthodoxe en anglicaanse christenen alsook leden van vrije kerken en gemeenten. De betrokken organisaties dragen een grote rijkdom van christelijke spiritualiteit en gaven in zich. Van daaruit zetten ze zich samen en individueel in op vele maatschappelijke en kerkelijke gebieden. De drie doelen zijn:

SAMEN: bevordering van christelijke samenwerking en opbouw van netwerk
VOOR: maatschappelijke inzet op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor 7 speerpunten (de 7 ja’s, zie achterzijde)
EUROPA: bewustwording van de invloed van Europa op ons dagelijks leven en de christelijke verantwoordelijkheid zout en licht te zijn in Europa


Comments