Berichten

MÜNCHEN 30/06 - 02/07

Geplaatst 21 feb 2016 13:57 door Enno Dijkema   [ 16 mrt 2016 04:37 bijgewerkt ]
Bron van hoop

Europa staat oog in oog met allerlei crises: op het gebied van economie, politiek, vrede en veiligheid, vluchtelingenopvang en op geestelijk niveau (vgl. het rapport ‘God in Nederland 2016’). Landen isoleren zich tot nationalistische staatjes die alleen aan zichzelf denken. Er is grote behoefte aan nieuwe inspiratie en verbondenheid. Juist in deze tijd worden christenen in Europa uitgedaagd om gezamenlijk een bron van hoop te zijn.

Internationale conferentie en openlucht evenement

V
anuit een sterke getuigenis van eenheid en verzoening wil ‘Samen voor Europa’ mensen aanmoedigen om een beslissend en hoopvol ‘ja’ te zeggen aan een toekomst van eenheid, zonder barrières tussen mensen, kerken, landen en sociaal-culturele groepen. De meer dan 300 christelijke bewegingen, gemeenschappen en werken van zeer uiteenlopende denominaties hebben sinds 2004, in het ‘Samen voor Europa’-netwerk ervaren dat eenheid in verscheidenheid mogelijk is en toekomst heeft.

Programma

De conferentie is bedoeld voor leiders en leden van christelijke bewegingen, gemeenschappen, werken en initiatieven. Plenaire sessies met Bijbelse, theologische, sociologische en historische reflecties op kerk, oecumene en maatschappij, worden afgewisseld met gebed, getuigenissen en diverse rondetafelgesprekken en forums naar keuze. Op zaterdag 2 juli 2016 zal het congres eindigen met een publiek openlucht evenement in het centrum van München voor een krachtige oproep van eenheid en verzoening. Gedurende de dagen zullen er bijdragen zijn van vertegenwoordigers uit de kerkelijke wereld en deelnemende bewegingen en organisaties. Dit zijn onder andere: Kard. Kurt Koch (Pauselijke Raad voor de Eenheid), Frank O. July (Lutherse wereldfederatie), Hartmud Steeb (Evangelische Alliantie Duitsland), Kard. Walter Kasper (Katholieke Kerk). Tevens zijn er interviews met politici uit Europa onder leiding van Prof. Miroslav Volf. Verdere informatie over het programma is te vinden in de flyer, onder aan de pagina te downloaden. 

Gezamenlijke reis vanuit Nederland

Samen voor Europa Nederland organiseert een gezamenlijke reis met overnachting in München. Het vertrek is op woensdag 29 juni en de terugkeer op zondag 3 juli. Aanmelding voor deelname aan deze reis geschiedt door voor 15 april het formulier onderaan de pagina te downloaden en volledig ingevuld terug te mailen aan info@samenvooreuropa.nl. Wie met de Nederlandse reis meegaat hoeft zich niet apart op te geven voor het congres. Dat doet Samen voor Europa Nederland.

Indien u uw eigen reis en overnachting organiseert kunt u zichzelf voor het congres aanmelden op www.together4europe.org/en/

Patriarch Bartholomew ontmoet stuurgroep Samen voor Europa

Geplaatst 21 jan 2016 12:33 door Enno Dijkema

Op 25 november 2015 ontmoette Patriarch Bartholomeus de internationale stuurgroep van Samen voor Europa, in het Ayatrìadaklooster op het Griekse eiland Halki voor de kust van Turkije. Deze ontmoeting vond plaats gedurende de jaarlijkse oecumenische bijeenkomst van bisschoppen, georganiseerd door Focolare.

De Patriarch ontmoette daar Maria Voce en Diego Goller van Focolare en Gerhard Pross van de YMCA in Eslingen, Duitsland. Gedurende de half uur durende ontmoeting vroeg hij naar de voorbereidingen voor evenement in München dit jaar en hij liet zijn waardering blijken over het evenement en over het thema. Hij kan er niet aanwezig zijn in verband met de Pan-Orthodoxe Synode in Constantinopel met Pinksteren. Hij zal echter wel een persoonlijke afgezant sturen naar München met een videoboodschap.


Diepe uitwisseling en intense samenwerking in International Leadersmeeting

Geplaatst 21 jan 2016 09:39 door Enno Dijkema   [ 21 jan 2016 12:35 bijgewerkt ]

De jaarlijkse International Leadersmeeting van Samen voor Europa is dit jaar gehouden van 12-14 november 2015 in Nederland in het conferentiecentrum Mariënkroon te Nieuwkuijk.

De 101 deelnemers van 39 bewegingen en gemeenschappen uit 12 Europese landen, hebben samen gewerkt aan de voorbereiding voor het internationale evenement in München van 30 juni tot 2 juli 2016. De titel van dit evenement is 'Ontmoeting, Verzoening en Toekomst' en het zal bestaan uit een congres en een publieke manifestatie in het centrum van München. Het wil tevens een voorbereiding zijn op het grote verzoenings- en feestjaar 2017 van 500 jaar reformatie. 

Op vrijdagavond werden 12 extra gasten uit Nederland ontvangen voor een netwerkavond. Naast informatie over het evenement in München werd een inleiding gegeven door Michel Bronzwaer onder de titel 'De ongekende kant van de economie' naar aanleiding van het boek van econoom Luigino Bruni met dezelfde titel, over de rol en de kracht van gratuïteit, waarmee de economie haar menselijke gelaat terugwint.

Tijdens de meeting ontvingen de deelnemers het bericht van de terroristische aanslag in Parijs. In diepe verbondenheid met de Franse deelnemers, werd gebeden en stilgestaan bij deze aanslag. Met nog meer overtuiging van het belang te werken aan een Europa van solidariteit en eenheid, vertrokken de deelnemers na 2 dagen van intense samenwerking en uitwisseling.

 Diaserie


Netwerkavond International Leaders Meeting 11/2015

Geplaatst 8 okt 2015 07:10 door Enno Dijkema   [ 8 okt 2015 07:39 bijgewerkt ]

SAMEN VOOR EUROPA INTERNATIONAL LEADERS MEETING
NETWERK AVOND

Vrijdagavond 13 november 2015

CONFERENTIECENTRUM MARIËNKROON, NIEUWKUIJK

De jaarlijks terugkerende international leaders meeting van Samen voor Europa vindt dit jaar in Nederland plaats. Op vrijdagavond 13 november wordt de meeting opengesteld voor vrienden in het Nederlandse netwerk van Samen voor Europa. De genodigde deelnemers maken kennis met Samen voor Europa en haar internationale leiders van circa 15 verschillende landen van Rusland tot Ierland en Zweden tot Portugal, behorende tot zeer uiteenlopende christelijke bewegingen en organisaties.

Recente gebeurtenissen rondom Griekenland en de opvang van vluchtelingen laten zien dat het concept van Europa en van de Europese samenwerking kampt met een gebrek aan een gemeenschappelijk ideaal en gedeelde waarden als solidariteit en onderling vertrouwen. Welke rol spelen we als christenen van verschillende kerken, bewegingen en organisaties in het hedendaagse Europa?

Is het voldoende ons te beperken tot Nederland als missiegebied of is het in deze tijd nodig om dwarsverbanden te smeden over de grenzen heen? Zijn we ons bewust van de sterke onderlinge vervlechting van onze geschiedenissen en van de gemeenschappelijke christelijke basis daarvan? Ook vandaag is de ontwikkeling van Nederland niet meer los te zien van de invloed van andere landen in ons continent.


Onder de naam 'Samen voor Europa' werken sinds 2004 meer dan 200 zelfstandige christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau samen. Tot deze groeperingen behoren protestante, katholieke, orthodoxe en anglicaanse christenen alsook leden van vrije kerken en gemeenten.

Lenteoverleg 2015

Geplaatst 27 jan 2015 08:45 door Enno Dijkema   [ 8 okt 2015 07:24 bijgewerkt ]

Samen voor Europa - samen voor Nederland
Aan het begin van dit jaar zijn we getuige geweest van schokkende gebeurtenissen die schudden aan de grondslag van onze Europese beschaving. Belangrijke waarden als de vrijheid van meningsuiting worden van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Welk antwoord wordt er van mij en ons als christen verwacht? Wat stellen we er tegenover en welke waarden zijn nog meer in het geding? Laten we ons bevangen door angst en gevoelens van vijandschap of werken we juist aan een veel breder waardencomplex van broederschap, vrede en gerechtigheid?

Na 10 jaar van activiteiten, gezamenlijk en individueel per aangesloten organisatie, treedt de Nederlandse stuurgroep op 26 maart 2015 in gesprek met haar bredere achterban en partners binnen kerk en samenleving om zich opnieuw te oriënteren op haar toekomstige activiteiten. Ideeën worden ontwikkeld over inzet van de christelijke organisaties voor de noden van deze tijd en over mogelijke samenwerkingsvormen.

Onder de naam 'Samen voor Europa' (Together for Europe, Mit Einander für Europa…) werken sinds 2004 meer dan 200 zelfstandige christelijke bewegingen, gemeenschappen, netwerken en organisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau samen. Tot deze groeperingen behoren protestante, katholieke, orthodoxe en anglicaanse christenen alsook leden van vrije kerken en gemeenten. De betrokken organisaties dragen een grote rijkdom van christelijke spiritualiteit en gaven in zich. Van daaruit zetten ze zich samen en individueel in op vele maatschappelijke en kerkelijke gebieden. De drie doelen zijn:

SAMEN: bevordering van christelijke samenwerking en opbouw van netwerk
VOOR: maatschappelijke inzet op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor 7 speerpunten (de 7 ja’s, zie achterzijde)
EUROPA: bewustwording van de invloed van Europa op ons dagelijks leven en de christelijke verantwoordelijkheid zout en licht te zijn in Europa


Samenloop 14 juni 2014 Rotterdam

Geplaatst 13 jun 2014 06:32 door Enno Dijkema   [ 28 jan 2015 02:19 bijgewerkt ]

Wat is God aan het doen in Rotterdam?
Het stedelijk hart is Rotterdam in de oorlog kwijt geraakt;
op welke plekken is Gods hart gaan kloppen?

Rond deze vragen organiseert Samen voor Europa een samenloop door Rotterdam, met bezoek aan
verschillende locaties in de stad.
 om activiteiten van kerken en bewegingen te zien en om erover te horen,
 om nieuwe ideeën op te doen en
 om nieuwe relaties aan te knopen met mensen uit andere stromingen en bewegingen.
Daarna is er een gezamenlijke lunch in een ‘missionair’ restaurant op het waterfront van Zuid,
waar wij meer verhalen horen over hoe God aan het werk is in de stad.

De samenloop start om10:00 uur in Gebouw De Heuvel, Grote Kerkplein 5, Rotterdam. Laat je inspireren en kom 14 juni naar Rotterdam!
Download routekaartje en programma onderaan het bericht!

Geniet van een leuke samenloop door een indrukwekkende, bruisende stad, met
 een watertaxi over de rivier (optioneel)
 een bezoek aan de historische Laurenskerk en het bekende Zadkine oorlogsbeeld
 een bezoek aan de Scots International Church
 een wandeling over de Erasmusbrug naar de Koningskerk, en ten slotte,
 een Italiaanse lunch op Trattoria Borgo d’Aneto, met uitzicht over de stad.

Kosten € 15,- inclusief lunch in restaurant, koffie of thee (exclusief watertaxi, zie tip)

TIP: Parkeer gratis bij het restaurant Trattoria Borgo d’Aneto, Nijverheidstraat 2, Rotterdam (Feijenoord, op Zuid) vóór 09:30 uur. Onze gereserveerde watertaxi’s brengen ons naar de noordkant bij het Maritiem Museum. De looptijd naar Gebouw De Heuvel is daar vandaan ongeveer 10 minuten. Reserveer voor een watertaxi via het contact adres/telefoon hieronder. De kosten voor een watertaxi zijn rond de € 5,- p.p.

Aanmelden en informatie E: samenvooreuropa.nederland@gmail.com

Samenloop voor Europa 19 april 2013 Amsterdam

Geplaatst 10 mrt 2013 06:56 door Enno Dijkema   [ 28 jan 2015 02:19 bijgewerkt ]

Op 19 april a.s. trekken we voor de derde maal samen op in een historische wandeling. Na Utrecht en Zwolle doen we ditmaal Amsterdam aan. Net als vorige jaren zal er tevens veel ruimte zijn voor kennismaking en dialoog rondom aangeboden thema’s. 

Amsterdam, een derde stad die voor de gang van het christendom in Nederland van grote betekenis is geweest. Jeff Fountain zal weer onze gids zijn langs een aantal christelijk historische plekken in Amsterdam. Jeff is lid van de stuurgroep, jarenlang directeur van Youth with a Mission Europe en oprichter van The Schumancentre for European Studies.

Binnen gebied van oud Amsterdam kunnen wij het verhaal volgen van Europa vanuit de Middeleeuwen, door de Renaissance en de Alteratie (Reformatie) tot de Gouden Eeuw, de Verlichting en de moderne tijdperk.Jeff Fountain zal ons helpen deze stad te zien met nieuwe ogen.

Onderweg zullen we twee korte stops maken, een bij het Scharlaken Koord (hulp aan prostituees) en de tweede bij de oecumenische gemeenschap Oudezijds 100. We zullen de ontmoeting afsluiten met een gezamenlijke maaltijd die verzorgd zal worden door Jeugd met een Opdracht. 

Locatie: Lighthouse, Oudezijds Voorburgwal 63 in Amsterdam
Tijd: 13.00 - 19.00 uur
OV: 10 minuten lopen vanaf het Centraal Station
Download uitnodiging hieronder

Duizenden Europeanen samen voor Europa

Geplaatst 13 mei 2012 09:01 door Enno Dijkema   [ 21 mei 2012 04:12 bijgewerkt ]

Brussel, 12 mei  –  “De toekomst van Europa staat of valt met de filosofie van relatie en ontmoeting”, aldus Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, in een boodschap gericht tot de vele duizenden deelnemers van de manifestatie ‘Samen voor Europa’ in 22 landen. Europa bestaat bij de gratie van “eenheid in verscheidenheid en gerichtheid op de ander en het andere’, aldus Van Rompuy in zijn videobericht op zaterdag 12 mei.

De voormalige voorzitter van de Europese Commissie en ex-premier van Italië, Romano Prodi, zei in Brussel dat juist de christenen zijn geroepen om als “zachte kracht van Europa” van het fort Europa weer een gemeenschappelijk huis te maken.In 144 Europese steden kwamen deze middag vele duizenden mensen samen, onder wie politieke en religieuze leiders. Om uitdrukking te geven aan hun continentale verbondenheid waren de steden middels satelliet- en internetverbindingen verbonden met een centraal programma in Brussel. In de Gold Hall van het Brusselse Square Meeting Center volgden meer dan duizend personen dit hoofdprogramma van de interconfessionele manifestatie ‘Samen voor Europa’.

Aan de ontmoeting in Brussel, een vervolg op eerdere grote manifestaties van Samen voor Europa in 2004 en 2007 in Stuttgart, participeerde een groep van zestig Nederlanders. Onder hen enkele lokale politici en leden van 12 organisaties (Alpha, Jeugd met een Opdracht, Schumanncentrum voor Europese studies, Charismatisch Werkverband Nederland, Chemin Neuf, Internationale Oecumenische beweging Kerygma Teams, Evangelische Alliantie, Focolare, Emmanuel, Gemeenschap Paus Johannes XXIII, Orde van Franciscaanse Seculieren, Katholieke Charismatische Vernieuwing).

‘Samen voor Europa’ is het product van een samenwerking tussen meer dan 200 katholieke, orthodoxe en protestantse bewegingen en gemeenschappen. In hun slotmanifest gericht aan alle Europese politici en burgers schrijven zij dat Europa “meer eenheid” nodig heeft. “Vrede, voorspoed en rechtvaardigheid verkrijg je alleen in uitwisseling en samenwerking.” De christelijke groeperingen schrijven dat ze dit kunnen zeggen omdat ze in hun gezamenlijke inspanningen “hebben ervaren dat onze verscheidenheid geen verdeeldheid is, maar een rijkdom aan mogelijkheden”. 

Samen voor Europa nam deel aan retraite ‘Wij kiezen voor eenheid’

Geplaatst 2 mrt 2012 02:10 door Enno Dijkema   [ 2 mrt 2012 02:16 bijgewerkt ]

“Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bjeen te wonen.” Met deze woorden uit Psalm 133 kwamen van 7 tot 8 februari 2012 zestig mensen van zeer verschillende kerken samen in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt voor een retraite.  ‘Samen voor Europa’ werd vertegenwoordigd door drie leden van de stuurgroep.

Deze retraite was de derde op een rij in de afgelopen twee jaar. Onder de aanwezigen waren RK-bisschop Gerard de Korte, Peter Sleebos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Arjan Plaisir, scriba van nationale synode van de PKN en bisschop Vercammen van de Oud Katholieke Kerk, die enkele jaren geleden met ‘Wij kiezen voor eenheid’ zijn begonnen.

Verdieping van de broederschap
Doel van de retraite was de verdieping van de broederschap onder leiders van kerken, koepels, organisaties en bewegingen en het gezamenlijk gebed voor de eenheid. Dat doel is ruimschoots bereikt. Naast getuigenissen van de initiatiefnemers waren er vele momenten van gebed en meditatie en vond er een uitwisseling plaats in groepen.

Wij kiezen voor eenheid
In 2009 onderschreven dertien kerkleiders in Nederland een manifest. Ze komen allen tot dezelfde conclusie: ‘Wij kiezen voor eenheid!’ - zij het met aandacht voor de eigen geschiedenis, gekleurd met persoonlijke belevingen en verschillende accenten en weergegeven in eigen bewoordingen. Daarmee is een proces van verzoening en samenwerking ingezet die in die breedte nog niet eerder plaatsvond. Naast de officiële georgani­seerde oecumene van bijvoorbeeld de Raad van Kerken wil dit vooral de oecumene van het hart bewerkstelligen.

Dag van verootmoediging
De rij retraites van de afgelopen twee jaar zal dit jaar worden gecompleteerd met een grote nationale ‘dag van verootmoediging’ op 6 oktober 2012. In groepen is over dit thema gesproken. Een deelnemer drukte de gevoelens van velen uit: “Je schaamt je voor de lange kerkgeschiedenis. Er is kennelijk een gebrek geweest aan verzoeningsgezindheid.” Ook werd er gesproken over de houding waarmee we de verzoening ingaan: “We moeten vooral ook heel dankbaar zijn voor de verschillende roots, die uiteindelijk vooral te zien zijn als de kronieken van wat God gedaan heeft met iedere afzonderlijke kerk. Ze vormen de rijkdom die we elkaar aan te bieden hebben. De grootheid van Gods Koninkrijk kunnen we alleen met zijn allen samen uitdrukken.”

Na de lof op het samenzijn eindigt dezelfde psalm 133 met:  “Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd.” Een voorproefje daarvan hebben de deelnemers mogen ervaren.

Voorbereidingen van start voor Brussel 12 mei 2012

Geplaatst 17 nov 2011 03:32 door Enno Dijkema   [ 27 mrt 2012 12:27 bijgewerkt ]

“Of Europa verenigt zich, of het verdwijnt uit het zicht.” Woorden van Andrea Riccardi, stichter van Sant’Egidio, bij de bijeenkomst van zo’n 100 vertegenwoordigers van katholieke, ortodoxe en protestantse bewegingen. De reden van hun ontmoeting was de voorbereiding van de manifestatie Samen voor Europa in mei 2012.

Van 10 tot 12 november 2011 kwamen leiders en andere afgevaardigden van tal van christelijke bewegingen naar Sassone bij Rome om met elkaar plannen te maken voor de manifestatie 'Samen voor Europa' volgend jaar mei. De activiteiten zullen zich concentreren in de stad Brussel, maar in die periode zullen in meer dan 100 andere steden manifestaties zijn om 'de noodzaak van Europa' duidelijk te maken. Vanuit Nederland was er een delegatie van 7 personen waaronder 3 jongeren. Ze bestond uit vertegenwoordigers van Alpha-cursus Nederland, Focolare, Youth Alpha, Youth for Christ en het Shumancentre.

Eenheid in verscheidenheid
In totaal zijn verspreid over Europa 250 groepen, bewegingen en gemeenschappen betrokken bij het initiatief Samen voor Europa. Dat wil onder de burgers en politici in Europa het besef doen groeien van de kracht en noodzaak van de christelijke boodschap voor de eenheid in verscheidenheid van ons continent. 

Europese gedachte
Riccardi verwees naar de beginvisie van de 'Europese vaders', Schuman, Adenauer en De Gasperi. "Vandaag de dag hebben onze bewegingen in hun vriendschap de taak om als 'Europese broers' deze gedachte opnieuw uit te dragen."

Nederland
Ook in Nederland is de stuurgroep bezig initiatieven voor te bereiden in de periode rond 12 mei 2012. Tevens zal vanuit ons land een delegatie van 30 mensen naar Brussel afreizen. Brussel wordt de derde grote manifestatie van Samen voor Europa na Stuttgart in 2004 en 2007. In 2009 waren op tal van plaatsen in Europa lokale evenementen.

1-10 of 13