Doelen

Voor de wereld van vandaag
De betrokken organisaties dragen een grote rijkdom van christelijke spiritualiteiten en gaven in zich. Van daaruit zetten ze zich samen en individueel in op vele maatschappelijke en kerkelijke gebieden. 

7 speerpunten
Sinds Stuttgart 2007 zijn er 7 speerpunten, de zogenaamde 7 'ja's. Rond deze speerpunten trekken de betrokkenen gezamenlijk op:
1. Ja aan de waardigheid van het leven
2. Ja aan huwelijk en gezin
3. Ja aan de schepping
4. Ja aan een rechtvaardige economie
5. Ja aan armen en misdeelden,
6. Ja aan de vrede
7. Ja aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daartoe willen ze samenwerken met iedereen en iedere instantie die betrokken is bij deze thema's. Samen willen ze dienstbaar zijn aan de vrede en de eenheid die aan de basis liggen van het Europa van vandaag. Samen willen ze het Evangelie van leven en vrede uitdragen aan Europa en de wereld.

Identiteit Europa
Daarbij willen ze het bewustzijn versterken van de fundamentele rol die het christendom in al zijn verscheidenheid heeft gehad en nog heeft in de ontwikkeling en identiteit van Europa. De samenwerking biedt de kans om de wereld de vitaliteit en relevantie van het hedendaagse christendom te laten zien. Door de samenwerking kunnen de bewegingen rekenen op een grotere maatschappelijke betekenis dan in het geval ze alleen zouden opereren.

Unieke impuls aan de oecumene
Omdat de leden van de afzonderlijke bewegingen trouw blijven aan hun eigen kerk en de bewegingen uitstekende banden hebben met de leiding van de kerken in Europa geeft dit samenzijn van bewegingen bovendien een geheel eigen, meer spirituele en gemeenschapsvormende dimensie en impuls aan de oecumene.

Geen nieuwe structuur
De samenwerking heeft niet als doel een organisatorische eenheid of structuur te scheppen gebaseerd op een uitgedacht actieplan. Het gaat wel om een proces van netwerken, nadere kennismaking, uitwisseling en samenwerking. Daarbij wordt ieders identiteit volledig gerespecteerd en worden de ogen niet gesloten voor de pijnlijke ervaringen in het verleden.