Grondbeginselen
Bijeen rond Christus
Kenmerkend voor de samenwerking is de eenheid in verzoende onderscheidenheid van confessies. Uitgangspunt is de wederzijdse liefde in de betekenis van Jezus' woorden: "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben." (Joh 13.34). Dan zal het Jezus zelf zijn die de verbinding smeedt volgens zijn woorden: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam – in zijn liefde – samen zijn, ben ik in hun midden." (Mt 18.20).

Grondbeginselen
Download de grondbeginselen via de link hieronder.
Ċ
Enno Dijkema,
20 jun 2010 07:36